|     |        

Address:


Rektorati

12 Udarna Brigada 2a/kati VII 1000 Shkup Republika e Maqedonisë

Studentët

Arhiepiskop Angelarij, nr.1 1000 Shkup Republika e Maqedonisë

Send Message:Home About Us Contact

Shqip   |     |   English

© "Mother Teresa" University - SKOPJE